Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-271. Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωμάτων

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγράμματα Μαθήματος

  • “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, W.H.Hayt και J.E.Kemmerly, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2002
  • “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων”, τόµοι Α και Β, Ν. Μάργαρης, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2000
  • “Μικροηλεκτρονικά Κυκλώµατα”, A.S.Sedra και K.C.Smith, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1994
  • “Ηλεκτρικά Κυκλώµατα”, J.Edminister, ΕΣΠΙ Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα, 1980
  • “Electrical Network Theory”, N.A.Balabian και T.A.Bickart, J.Wiley and Sons, New York, 1969
  • “Basic Circuit Theory” C.A.Desoer και E.S.Kuh, McGraw-Hill, New York, 1969